Om rätten till samvetsfrihet
PDF Print E-mail

Grundläggande fri- och rättigheter

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, artikel 9, och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 18, fastställer att alla människor har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

I många västländer har man därför infört lagar som ger medborgarna ett starkt skydd i form av samvetsklausul.

Denna grupp vill verka för att motsvarande regler om samvetsfrihet införs i den svenska grundlagen, och att en samvetsklausul skall finnas för personal som skydd för dem att slippa delta i t.ex fosterdiagnostik som syftar till att abortera foster på grund av kön, eller defekter som Downs syndrom, färgblindhet, ADHD, dyslexi osv.

Last Updated on Saturday, 12 February 2011 19:43