Om gruppen PDF Print E-mail

Rätten till samvetsfrihet - inför samvetsklausul

Detta är en nystartad grupp som vill verka för att införa rätten till samvetsfrihet i Sveriges grundlag. Vi vill också att personalgrupper som berörs kraftigt av samvetsbetänkligheter skall ha rätt till en samvetsklausul.

Denna sida är ny och under uppbyggnad. Vill du hjälpa till? Hör av dig till Per-Olof Hermansson: perherman  at gmail punkt com.

Inom kort kommer du att kunna registrera dig på denna sida, och få regelbunden information, och möjlighet att sprida information.

Last Updated on Wednesday, 23 December 2009 13:27